לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:15
9:05
שעה שנייה
9:05
9:50
הפסקת אוכל לכיתות א', ב', ג' הפסקת חצר לכיתות ד', ה', ו'
9:50
10:10
הפסקת חצר לכיתות א',ב', ג' הפסקת אוכל לכיתות ד', ה', ו'
10:10
10:30
שעה שלישית
10:30
11:15
שעה רביעית
11:15
12:00
הפסקה משותפת
12:00
12:15
שעה חמישית
12:15
13:00
שעה שישית
13:00
13:45
הפסקה משותפת
13:45
13:55
שעה שביעית
13:55
14:40